Ditt beste er bra nok!

Om du med hånden på hjertet kan si at du har gjort ditt beste har du all grunn til å være fornøyd.