The cave you fear to enter hold the treasure you seek

Sa Joseph Campbell. Og det er mye sant i det – ofte våger vi liksom ikke ta steget ut. Men det kan lønne seg å prøve, for kanskje finnes skatten der inne?